Akvarellfarge Terra Pozzuoli

Ottosson Färgmakeri

kr126.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

www.ottossonfarg.com

Transparent klar och stark akvarell, av jordfärgerna något av en bitare. Naturligt och traditionellt jordartspigment.

Color index PR 101

Ljusäkthet 8