Skip to main content

Butikken i Brevik er åpen lørdag 12 til 14. Hverdager etter avtale.

Kunst Akvarell

www.ottossonfarg.com
Akvarellfärger har ett bindemedel som består av utvalda bitar av gummi arabicum, honung, glycerin, arrowrot och destillerat vatten. Gummi arabicum var känt redan av de gamla egyptierna och består av torkad mjölksaft från trädet Acacia senegal, som tillhör gruppen ärt-/baljväxter. Det som gör gummi arabicum så speciellt är att den är vattenlöslig till skillnad från andra hartser som utvinns ur trä som oftast är terpentinlösliga. Oljefärg torkar i en kemisk process och bildar en homogen film om den utsätts för luft. Efter en kemisk process går inte den torkade färgfilmen att lösa upp igen. Akvarellfärg däremot torkar i en fysikalisk process. Ett exempel på en fysikalisk process är socker upplöst i vatten. När vattnet avdunstar finns sockret i dess ursprungliga form kvar i glaset. Akvarellfärgens bindemedel gummi arabicum, honung och glycerin är alla lösliga i vatten. Så när en akvarellfärg har torkat så kan man lösa upp den igen. I förlängningen betyder det att en akvarellmålning är lätt att ändra på eller helt ta bort med vatten, och börja om från början. Valet av pigment skiljer sig något från konstnärsoljefärgen. Vi har för akvarellfärgerna genomgående försökt välja transparenta och lyskraftiga pigment. Koboltgrön istället för kromoxidgrön, irgazin istället för kadmium, bensvart istället för järnoxidsvart, osv. Vi river färgen på stenvalsar av granit istället för stålvalsar för att undvika att färgkulören ska missfärgas.