Skip to main content

Butikken i Brevik er åpen lørdag 12 til 14. Hverdager etter avtale.

Akvarellfarge Verona grønnjord

Ottosson Färgmakeri

kr126.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

www.ottossonfarg.com

Verona grönjord är en mycket transparent anhopare. Mycket snäll i blandningar, ger kropp och lite skimmer. Naturligt förekommande pigment. Använt i konstmåleri, framförallt för skissarbeten då det är så svagt. Mycket populärt under medeltiden.

Color index PG 23

Ljusäkthet 8