Akvarellfarge Lapis gråblå

Ottosson Färgmakeri

kr195.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

www.ottossonfarg.com

Äkta lapis lazuli extraheras från mineral till pigment i tre omgångar. Den första är blåast medan den sista är mer gråblå och benämns Ash. Den är också mer laserande än de första extraheringarna. Lapis Ash ger ett mycket vackert skimmer som inte ersätts med syntetiskt framställt ultramarin. Att räkna som en anhopare.

Color index PB29
Ljusäkthet 8