Akvarellfarge Pariserblå

Ottosson Färgmakeri

kr126.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

www.ottossonfarg.com

Semitransparent stark bitare och fläckare. Även känd under namnet ”järnblått”, ”Preussiskt blå” ”Miloriblå”, alltid syntetiskt framställd. Djupt mörkblå i tonen. Känd sedan 1700-talet.

Color index PB27

Ljusäkthet 8