Forvrider 6221

kr256.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

Forvrider 6221 med hake 19 mm fra Eskilstuna kulturbeslag

Etter norsk modell Trio No. 405 flat

Ubehandlet jern med messingknopp

Skruer TFS 9 x 1"