Pigment Kritt

Ottosson Färgmakeri

kr94.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

1 kg

Krita är ett vitt pigment som är mycket transparent i olja. I vattenmedium är krita mer täckande och lämpligt. Limfärg består av limvatten, krita och ev. färgande pigment. Krita används också för tillverkning av grunderingar till målarduk för konstnärsmåleri.