Lasurolje

Ottosson Färgmakeri

kr390.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

Lasuroljen blandes med lasurfargen. Den kan også blandes med Ottossons linoljefarger.