Pigment Jordpigment Jernoksidgul

Ottosson Färgmakeri

kr82.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

100 gr. (1 kg bestilles)

Järnoxidgult 5028 är ett oorganiskt pigment med stark täckförmåga.
Pigmentet är fullt ljusäkta och passar för alla färgtyper. Kan blandas i betong.
Pigmentet ingår i följande standardkulörer Vetegrå 7B-920 samt Herrgårdsgul 4A-920.

Finns även i sortimentet “Linoljefärg för konstmåleri.”