Pigment Jernoksidsvart

Ottosson Färgmakeri

kr140.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

500 gr. (500 gr. utgår. 100 gr. og 1 kg bestilles)

Järnoxidsvart är ett oorganiskt pigment med stor täckkraft lämpligt för vatten och olja.
Pigmentet är fullt ljusäkta och passar för alla färgtyper och måleritekniker.

Pigmentet ingår i standardkulören “Järnoxidsvart 1A-4950.”

Finns även i sortimentet “Linoljefärg för konstmåleri.”