Pigment Kimrøk

Ottosson Färgmakeri

kr98.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

100 gr. (1 kg bestilles)

Kimrök är ett organiskt pigment som består av sot från ved.
Pigmentet är fullt ljusäkta. Kimrök blandat med tjära var vanligt på korsvirke.

Kimrök är fett och kan vara svårt att blanda med vatten. Det behöver då först lösas i sprit.