Vinduholder i jerntrådarbeid

kr165.00
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

Vinduholder i jerntrådarbeid. Sort, ugalvanisert jerntråd, 16-32 cm lengde. Festes i vindusfag og karm for å holde vindu litt åpent på gløtt.